Oáza

Nekonečné možnosti

Modulový systém sa skladá z rôznych skalných blokov v rôznych veľkostiach a vystúpeniach. Krása použitia týchto modulov je, že si môžete navrhnúť vlastné, ako sa vám páči. Možnosti sú nekonečné.

Pomocou reflektorov, ako je v tejto nádrži, môžete získať dojem slnečného svetla, ktoré svieti na dne nádrže. To tiež vytvára príležitosti pre zmenu v spôsobe, akým svetlo dopadá, takže je ľahké zmeniť vzhľad designu, len tým, že preskupejete svetlo.

Pozadie v nádrži

Modul A
Modul B
Modul H
Modul M

yellow_1 yellow_2 yellow_3