Za svitania

Biologická rovnováha

Modulový systém sa skladá z rôznych skalných blokov v rôznych veľkostiach a vystúpenia. Pomocou týchto hornín, môžete navrhnúť svoje vlastné pozadie.

Ak by sme chceli používať skutočné skaly, veľa z objemu vody by sme stratili, materiály používané v Back to Nature moduloch sú tak tenké, že minimálne množstvo objemu vody zmizne, čo znamená, že podmienky nevyhnutné pre udržanie dobrej biologickej rovnováhy sú stále prítomné.

Pozadie v nádrži

Modul A
Modul B
Modul L
Modul M
Modul N
Modul O

jesper_3

jesper_2

jesper_1